مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانش آموزان جدید

۱۴۰۰/۰۵/۰۳

نبود هر یک از مدارک زیر موجب اختلال در فرایند ثبت نام خواهد شد.


  1. پرونده تحصیلی دانش آموز
  2. رمز پادا ( این رمز باید از مدرسه قبلی دریافت گردد )
  3. دو قطعه عکس 4*3 به همراه فایل این عکس درون cd
  4. اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
  5. کارت واکسن دانش آموز
  6. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر دانش آموز
  7. مدرک محل سکونت ( قولنامه رسمی یا سند ملکی )