برنامه امتحانی شهریورماه

۱۴۰۰/۰۴/۱۶


عنوان درس

تاریخ

ساعت

ریاضی
دوشنبه 1400/6/1
9 صبح
علوم
سه شنبه 1400/6/2
9 صبح
مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1400/6/3
9 صبح
هدیه های آسمان
شنبه 1400/6/6
9 صبح
فارسی
یکشنبه 1400/6/7
9 صبح
  1. حضوری یا غیرحضوری بودن آزمون پس از ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مشخص خواهد شد.
  2. آزمون تمامی پایه ها همزمان برگزار خواهد شد.
  3. شرط قبولی و ارتقا پایه ، کسب حداقل معیار « قابل قبول » می باشد.
  4. در صورت فراهم شدن شرایط ( کسب مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا ) کلاس های جبرانی برای دانش آموزان برگزار خواهد شد.