پرداخت هزینه های بیمه ، خدمات آموزشی و پرورشی و فوق برنامه

۱۴۰۰/۰۹/۱۳

باسلام قابل توجه اولیای گرامی احتراما بدینوسیله باستحضار می رساند که به موجب مصوبه هیات امنا و انجمن اولیا و مربیان مدرسه ،خواهشمند است در اسرع وقت و قبل از بروز هرگونه مشکلی ،نسبت به پرداخت و تسویه حساب هزینه بیمه و هزینه های خدمات آموزشی و پرورشی و فو


پرداخت هزینه های بیمه ، خدمات آموزشی و پرورشی و فوق برنامه

۱۴۰۰/۰۹/۱۳

باسلام قابل توجه اولیای گرامی احتراما بدینوسیله باستحضار می رساند که به موجب مصوبه هیات امنا و انجمن اولیا و مربیان مدرسه ،خواهشمند است در اسرع وقت و قبل از بروز هرگونه مشکلی ،نسبت به پرداخت و تسویه حساب هزینه بیمه و هزینه های خدمات آموزشی و پرورشی و فو


برنامه تربیت بدنی آموزشگاه در شرایط نیمه حضوری

۱۴۰۰/۰۹/۰۸

با توجه به حضور دانش آموزان به صورت نیمه حضوری در آموزشگاه برنامه درس تربیت بدنی به شرح ذیل اعلام می گردد.


بازگشایی مدرسه مهر ماه 1400

۱۴۰۰/۰۷/۰۲

برنامه آموزشی مدرسه در سال تحصیلی جدید


مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانش آموزان جدید

۱۴۰۰/۰۵/۰۳

دانش آموزانی که پس از پیش ثبت نام اینترنتی به ثبت نام حضوری دعوت میشوند لازم است مدارک زیر را در زمان حضور در آموزشگاه به همراه داشته باشند. حضور همزمان پدر ، مادر و دانش آموز الزامی است.


برنامه امتحانی شهریورماه

۱۴۰۰/۰۴/۱۶

برنامه امتحانی ویژه دانش آموزان دارای نمره « نیاز به تلاش بیشتر »


ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400

۱۴۰۰/۰۳/۱۵

فرایند ثبت نام سال جدید آموزشگاه آغاز شد. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.